1600 Tallet Norge

Trolldomsprosessene i Norge på 1500-1600-tallet – Hans Eyvind …

Vår pris 910,-(portofritt). Kategorier: Europeisk historie, 17. århundre, 1600 til 1699, 16. århundre, 1500 til 1599, Norge.

Trelasthandel – Historie Vg2 og Vg3 – NDLA

3. feb. 2016 – Fagstoff: I løpet av 1500- og 1600-tallet ble mye av Norge avskoget. Tømmeret skulle møte europeisk etterspørsel etter trevirke.

[PDF]NOMINASJON NORGES DOKUMENTARV: GRUNNLEIEBØKER FOR …

Bergen var uten offisielle adresser på 1600-tallet. Men det ble noen … Grunnleiebøkene er unike ved at de viser tomtefordelingen i Norges den gang viktigste og.

[PDF]Boknytt – Norges fiskeri- og kysthistorie

værfolk», Norges fiskeri- og kysthistorie, Bind 1 … Norge har en særpre- …. «1600- tallet har to ansikter: det ene preget av prøvelser og elendighet, det andre av.

Lys og varme – Norsk Folkemuseum

I det vinterkalde Norge har detalltid vært behov for effektive og minst mulig … Lukkete jernovner ble produsert her i landet fra begynnelsen av 1600-tallet …

1600-tallet – Nasjonalmuseet

Ingen komplette motedrakter fra 1600-tallet er bevart i Norge og bare få enkeltplagg. Av plaggene er noen funnet på den nederlandske hvalfangerstasjonen …

[PDF]skysstell – Statens vegvesen

Skysstell er en ordning for persontransport i Norge som varte i mange … De hadde riktignok egne hester, og fra 1600- og 1700-tallet av også vogner, men vi.

Justismuseet

Forbryteralbum. Justismuseet har Kristiania-politiets “Forbryder-album” fra 1800-tallet i sin samling. En del av innholdet i disse albumene publiseres på Digitalt …

Straff I det norske samfunnet – Resultat for Google Books

… Kriminalitetshistoriske essay, Universitetsforlaget, Oslo 1998 og Voldssamfunnets undergang: Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet, Universitetsforlaget …

[DOC]Kapittel 3: Tendenser og faser, 1600-tallet – Gyldendal

1600-tallets samfunn i Europa er preget av sterke autoriteter, både på det religiøse og det … Kingos salmebok var i bruk i Norge helt til ut på 1900-tallet. Salmer …