Bindal Kommune Sammenslåing

Kommunen med størst distrikts-utfordringer – Folkebladet

18. feb. 2017 – Neste er Tysfjord og Bindal som ligge rpå 3,6 og 3,7. … Han mener en kommunesammenslåing ikke vil løse utfordringene til kommunen.

Kommunesammenslåing – Ordførere raser etter tvangssammenslåing …

21. feb. 2017 – TVANG: Kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal blir etter det Dagbladet erfarer slått sammen til en kommune. Dette bildet er fra Rørvik, …

Utvalg: Møtested: Felles kommunestyremøte Bindal, Leka, Nærøy og …

Kommunesammenslåing Nærøy, Vikna, Leka og Bindal Det vises til Stortingets vedtak 8. juni 2017, der kommunene Nærøy, Vikna, Leka og Bindal er vedtatt …

Kommunestruktur i Norge – Wikipedia

Kommunestruktur i Norge viser utviklingen i antall norske kommuner fra 392 kommuner … Aker kommune hadde ved sammenslåingen 130 976 innbyggere, og …

Bindalinger som krever folkeavstemning om kommunesammenslåing …

Bindalinger som krever folkeavstemning om kommunesammenslåing. 197 liker dette. La folket tale i saken om hvorvidt Bindal skal bestå som egen kommune,…

[PDF]Bindal kommune – Bindal Utvikling AS

mange turister gjennom Bindal kommune via fylkesvei 17, men man klarer i … at Bindal kommune skal utrede mulighetene for å forberede oppstart av et flerårig.

NRK Nordland – Webavisen

Kommunene som gir dem f.eks. mer lønn er Bindal, Vefsn, Hemnes, Hamarøy, Narvik, …. Sammenslåingen av nye Narvik vil fortsette, forteller fylkesmannen.

Folkeavstemning gir høyere nei-andel til kommunesammenslåing …

27. feb. 2018 – Brønnøysunds avis – banett.no (Nettartikkel). Mandag har bindalingene sagt sin mening om storkommune. Last ned rapporten her: …

Lokale forskrifter for Bindal kommune – Lovdata

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bindal kommune, … Forskrift om sammenslåing av Brønnøysund, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, …

[PDF]kommune og regionreform – Sogndal kommune

Målet med reformene er å sette kommunene og fylkene … 153 kommunestyrer har fattet positive vedtak om sammenslåing. …. Namdal vil både Leka og Bindal.