Intravenøs Væsketilførsel

En fars død – hva kan vi lære? – Verdidebatt

Å gi væske intravenøst vil medføre å forlenge livet, noe som kan medføre …. kunstig ernæring og væsketilførsel, d.v.s. tilførsel intravenøst eller gjennom sonde til …

Perifert venekateter – Wikipedia

Det perifere venekateteret er ofte brukt til parenteral væsketilførsel, det vil si at … igjen å leve får enkelte ganger intravenøs væsketilførsel fordi man er redd for at …

Sykepleie av pasienter med hjerneslag: ernæring – Helsearbeiderfag …

16. feb. 2010 – Den første tiden etter hjerneslaget får pasienter med lammelser i svelget intravenøs væsketilførsel og eventuell intravenøs ernæring. Senere …

Tønsbergs Blad – – Kan legen bare stanse all behandling for min 89 år …

19. nov. 2017 – Han får heller ikke intravenøs væsketilførsel slik han fikk på sykehuset. Kan legen alene bestemme at far ikke lenger skal få aktiv behandling?

NIFO , TPN – Spiste ikke mat på to år – Nettavisen

28. mai 2012 – John Reinhardt måtte få næring intravenøst i tolv timer hver dag. … finnes mange brukere av væsketilførsel «der ute» i Norge, men at legene og …

[PDF]Dødshjelp – i medisinens randsone?

at pasienter ikke får næring og væsketilførsel. Men behovet for næring og væske avtar hos den døende, og intravenøs væsketilførsel kan gi pasienten unødige …

[PDF]Lindring ved livets slutt FOSEN – Senter for omsorgsforskning, midt

Intravenøs væsketilførsel eller ernæring vil være til større belastning enn nytte i den … tørste kan lindres av intravenøs eller subkutan væsketilførsel. Kliniske …

[PDF]Insulinbehandling av barn med diabetes mellitus ved faste, narkose …

ved innleggelsen startes intravenøs behandling med glukose/elektrolytter og … 1.4 Kl. 07.30 startes intravenøs væsketilførsel og insulin: • Væskebehandling: Det …

Diabetisk ketoacidose | Indremedisineren

21. mar. 2013 – Derfor har intravenøs væskebehandling førsteprioritet. Videre må … Deretter per oral væsketilførsel dersom pasienten kan drikke. Behandling …

Katt som kaster opp | Dyreklinikk.no

2. sep. 2016 – Akutt gastroenteritt pleier å bli bra i løpet av få dager ved hjelp av intravenøs væsketilførsel og en lettfordøyelig spesialdiett som er mild for …